U toku Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja grada Zaječara za 2023. godinu

Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara obaveštava javnost da je u toku javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja grada Zaječara u 2023. godini.

Javna priznanja, utvrđena ovom Odlukom su:

  • Zvanje “Počasni građanin” Zaječara,
  • Oktobarska nagrada Grada Zaječara,
  • Nagrada grada Zaječara „Nikola Pašić“,
  • Nagrada grada Zaječara „Hajduk Veljko“,
  • Nagrada grada Zaječara „Svetozar Marković“,
  • Povelja.

Javna priznanja mogu se dodeliti i posthumno.

Zvanje “Počasni građanin” Zaječara dodeljuje se pojedincu, državljaninu Republike Srbije ili strancu čiji su rad i dostignuća od posebnog značaja za Grad Zaječar. Zvanje “Počasni građanin” Zaječara može se dodeliti samo licu koje nema prebivalište na teritoriji Grada Zaječara. Skupština grada odlučuje o dodeljivanju zvanja „Počasni građanin“Zaječara, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave.

Oktobarska nagrada Grada Zaječara dodeljuje se pojedincima, udruženjima, klubovima, društvima, mesnim zajednicama i drugim organizacijama za postignute rezultate u svim oblastima privrednog i društvenog života u Gradu, a koji predstavljaju značajan doprinos razvoju Grada Zaječara ili njegovoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu. Nagrada se može dodeliti fizičkom ili pravnom licu koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Grada Zaječara. Nagrada se dodeljuje povodom Dana Grada Zaječara za rezultate ostvarene u prethodnoj i tekućoj godini. Izuzetno, ukoliko se Nagrada ne dodeli u tekućoj godini, mogu se vrednovati rezultati ostvareni, ne samo u prethodnoj i tekućoj godini, već u celom periodu koji je prethodio dodeli Nagrade.

Nagrada grada Zaječara „Nikola Pašić“ dodeljuje se pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos u oblasti unapređenja i razvoja društveno-političkih odnosa.

Nagrada Grada Zaječara „Hajduk Veljko“ dodeljuje se pojedincima ili grupi građana za nesebično angažovanje, iskazanu hrabrost i učinjeni podvig prilikom spasavanja ljudskih života i imovine.

Nagrada Grada Zaječara „Svetozar Marković“ dodeljuje se pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos u oblasti razvoja kulture i unapređenja ljudskih i građanskih prava.

Povelja se dodeljuje mladima sa područja Grada Zaječara, kao priznanje za postignute rezultate u radu i podstrek za još veća zalaganja.

Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara, koji treba da utvrdi predloge u vezi sa dodelom navedenih javnih priznanja, upućuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima da, do 1. septembra 2023. godine, dostave svoje predloge za dodelu nagrada.

Uz predlog je potrebno dostaviti obrazloženje sa razlozima zbog kojih se kandidat predlaže, biografiju kandidata, dosadašnje rezultate i dostignuća u oblasti za koju se kandidat predlaže, kao i obavezno kontakt predlagača a po mogućstvu i kontakt kandidata.

Predlog sa obrazloženjem za dodelu nagrade može podneti svaki građanin i pravno lice, s tim da predlagač i predloženi ne mogu biti isto lice.

Predloge do označenog datuma slati neposredno preko Uslužnog centra Gradske uprave Grada Zaječara ili poštom na adresu: SKUPŠTINA GRADA ZAJEČARA-Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, ul.Trg oslobođenja broj 1, 19000 Zaječar.

Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara, neće razmatrati nepotpune i neblagovremene predloge.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci