U velikoj sali GU u Zaječaru danas su održana dva okrugla stola

Ministarstvo omladine i sporta je, u saradni sa Nacionalnom asocijacijom Kancelarija za mlade, danas u velikoj sali Gradske uprave u Zaječaru organizovalo dva okrugla stola u okviru procesa izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i procesa revizije Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Zaječar je jedan od 6 gradova na kojima će biti održani okrugli stolovi na kojima će se raspravljati o izuzetno bitnim stvarima među kojima je najbitnija i izrada novog Zakona o mladima.

Posebno mi je drago što pri odeljenju za lokalni i ekonomski razvoj imamo izuzetno dobru Kancelariju za mlade i mislimo da će ova današnja diskusija dati veliki doprinos u organizaciji kancelarije i, uz prisustvo ljudi iz ministarstva, doprineti da taj i novi zakon i nove strategije i sve ono što se radi, bude osavremenjeno i primenljivo u ovom trenutku i u budućnosti tome da položaj mladih u Srbiji bude što bolji. Mi kao lokalna samouprava radimo na tome da mladima obezbedimo i prostorno infrastukturno mesta, igrališta, parkove, sve ono što jedan grad treba da radi. A usput ćemo, ono što je još bitnije, sve mlade koji pokažu inicijativu za preduzetništvo maksimalno pomoći onoliko koliko je to moguće. Ali moraju da imaju dobre programe.“ – kazao je u izjavi za medije gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić.

Državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, Milan Savić, istakao je da mu je posebno drago što se nalazi u Zaječaru, gradu koji izuzetno ceni i neguje omladinski rad i omladinsku politiku. „Ono što smo mi kao Ministarstvo postavili u odnosu na sve one konsultacije koje smo od 2014. godine do danas sprovodili, kao 3 osnovna cilja jesu poboljšanje sistema finansiranja i sufinansiranja programa i projekata od značaja za mlade i omladinsku politiku, poboljšanje jedinstvene evidencije udruženja mladih, kao i poboljšanje komunikacije između svih bitnih nosioca i činioca u omladinskoj politici u Republici Srbiji.

Takođe, pored izmene i dopune Zakona o mladima radiće i na reviziji Nacionalne strategije za mlade. Detaljniji pravac kretanja izmene dopune strategije za mlade znaće upravo nakon ovih prvih okruglih stolova kada budu saslušali sve bitne činioce i zainteresovanu javnost za sve ove procese, a nakon toga izradiće Predlog izmene i dopune Zakona i Nacionalne strategije, nakon čega će biti organizovan drugi krug konsultacija i okrulih stolova gde će prezentovati predlog.

Ove, kao i prethodnih godina, imamo tendenciju rasta osnivanja Kancelarija za mlade u lokalnim samoupravama u Republici Srbiji, tako da mi je izuzetno drago što se pokazalo da su lokalne samouprave zajedno sa resornim Ministarstvom omladine i sporta i Republikom Srbijom zajedno na istom zadatku, a to je poboljšanje uslova i kvaliteta života i standarda mladih, kao i velikog rada na povratku visokoobrazovanih mladih u našu zemlju.“ – završio je Savić.

Prethodni članci