U velikoj sali Skupštini grada održana 92. sednica Gradskog veća u Zaječaru

U velikoj sali Skupštini grada održana je 92. sednica Gradskog veća u Zaječaru.

Gradski većnici su usvojili Nacrt Odluke o trećoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2023. godinu, Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar, Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj za 2022. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2022. godinu.

Na sednici je usvojen i Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno -stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća “Higijena Zaječar“ Zaječar za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine, Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća “Higijena Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća “Higijena Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu.

Usvojen je i Nacrt Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar, Nacrt Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ Zaječar, Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu i Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci