U Zaječaru obeležen Svetski dan civilne zaštite

Povodom 1. marta – Svetskog dana civilne zaštite, Zaječarski upravni okrug i Odelјenje za vanredne situacije u Zaječaru danas su obeležili Svetski dan civilne zaštite, kako bi se ukazalo na značaj i ulogu civilne zaštite u slučaju svih tipova nesreća i katastrofa, kao i da se intenzivno radi na njenom jačanju i na podizanju nivoa svesti o njenom značaju.

Svečanost povodom obeležavanja Svetskog dana civilne zaštite priređena je u sali Zaječarskog upravnog okruga.

Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog okruga, čestitao je prisutnima Dan civilne zaštite i istakao je da se o civilnoj zaštiti uvek treba govoriti i više i šire kako bi svest o značaju civilne zaštite doprela do što više ljudi.

Prema njegovim rečima, država konstantno radi na opremanju i osposobljavanju ljudi kako bi unapredila i što bolje doprinela civilnoj zaštiti, i dovela je na mesto, kome u savremenom svetu i pripada, jer je značaj civilne zaštite u tome da kada službe koje se bave svojom delatnošću, nemaju kapacitete da odgovore na katasrofu.

“Do sada je sektor za vanredne situacije preko Ministarstva unutrašnjih poslova, stručnom obukom, opremio i edukovao oko 2850 pripadnika da odgovori svakom zahtevu, te ih rasporedio u 111 specijalizovanih jedinica. Neke od njih su pre svega jedinice za gašenje požara, jedinice za spašavanje na i pod vodom, jedinice za spašavanje iz ruševina, za radiološku, biološku i hemijsku zaštitu, jedinice za zbrinjavanje i jedinice za pružanje prve pomoći. Na nivou sektora za vanredne situacije u zaječarskom okrugu ima oko 120 edukovanih, osposobljenih i opremljenih ljudi, da u svakom trenutku mogu odgovoriti elementarnim nepogodama i zahtevima. Oni su raspoređeni u 4. jedinice i to su, dva voda za gašenje požara, jedan vod za zaštitu i spasavanje iz ruševina i jedan vod za zbrinjavanje i pružanje prve medicinske pomoći. Konstantno se radi na opremanju tih jedinica kako bi u datom trenutku mogli da odgovore, zaštite ljude, materijalna dobra i da zaštite životnu sredinu.“ – istakao je Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga.

U svom obraćanju takođe je dodao da je civilna zaštita organizovan odgovor države na sve nesreće koje mogu da zadese stanovništvo kao i materijalna dobra.

Na današnjem skupu među prisutnima bili su članovi Okružnog štaba za vanredne situacije, predstavnici lokalnih samouprava odgovorni za bezbednost i zaštitu, pripadnici Ministarstva odbrane, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Skup je okupio i druge segmente sistema zaštite, tako stvarajući jedinstvenu platformu za delovanje u slučaju vanrednih situacija.

Ovaj susret takođe naglašava važnost koordinacije među različitim sektorima kako bi se efikasno odgovorilo na izazove u oblasti zaštite i bezbednosti.

Prethodni članci