U Zaječaru održana 103. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća u Zaječaru, usvojen je Nacrt Odluke o donošenju Programa mera za izmirivanje obaveza Grada Zaječara, i subjekata čiji je Grad, prema JP Elektroprivrede Srbije, Beograd. Naime, kako se ovom prilikom moglo čuti, grad Zaječar je tokom 2017. godine reprogramirao gotovo sva dugovanja direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada Zaječara, osim duga Direkcije za izgradnju u likvidaciji, koji nije reprogramiran i iznosi nešto više od 157 miliona dinara. Na istom zasedanju usvojen je i Predlog Rešenja o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta grada Zaječara za 2019. godinu. Vujadin Milošević, član Gradskog veća je napomenuo da su ove godine sredstva povećana za milion dinara u odnosu na prethodnu godinu, kao i da je povećan broj oblasti koje su sufinansirane.

Prethodni članci