U Zaječaru održana 22. Sednica Skupštine grada

Na 22. sednici Skupštine grada Zaječara, odbornici su nakon duže diskusije, većinom glasova usvojili Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama a koji predviđa povećanje firmarina za preduzetnike i pravna lica za 33 odsto. Na ovoj sednici  odbornici su dali i saglasnost o zaključenju ugovora o davanju 7 hektara gradjevinskog zemljišta na Kraljevici, u zakup beogradskoj firmi a radi izgradnje montažnog naselja za radnike koji će biti uposleni na izgradnji gasovoda  Turski tok. Na istom zasedanju je pored ostalog, usvojena Odluka o davanju saglasnosti na konačni Nacrt javnog ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara. Nakon usvajanja Rešenja o prestanku mandata direktora Istorijskog arhiva Timočka Krajina u Zaječaru, Velibor Todorov je ponovo imenovan na tu funkciju.

Prethodni članci