U Zaječaru održana 33. sednica Gradskog veća

U sali Skupštine grada Zaječara održana je 33. sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik Zaječara i predsednik Gradskog veća Boško Ničić.

Većnici su usvojili Nacrt Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu, Nacrt Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor, Nacrt Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „Solarina” na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Zaječara, prikupljanjem ponuda, kao i Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja” Zaječar – u likvidaciji za 2021. godinu.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2021. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2021. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2021. godinu kao i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar.

Na 33.sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar u Zaječaru na Cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar na Cenovnik na redovnom održavanju ulica i puteva, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2022. godinu.

Takođe, usvojen je i Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” u Zaječaru, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” u Zaječaru, Nacrt Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Zaječar, Nacrt Rešenja o povećanju koncesione naknade.

Usvojen je i Predlog Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova JP 1/22, Predlog Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22, Predlog Rešenja o dodeli sredstava za BMPO (biomedicinski potpomognutu oplodnju) u 2022. godini.

Gradski većnici u Zaječaru usvojili su i Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za razmatranje predloga projekata i utvrđivanje predloga raspodele sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Zaječara u 2022. godini.

Prethodni članci