U Zaječaru održana 61. sednica Gradskog veća

Na 61. sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik Zaječara i predsednik Gradskog veća Boško Ničić, usvojen je Nacrt Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe.

Usvojen je i Nacrt Rešenja o usvajanju Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu, kao i Predlog Zaključka o utvrđivanju Predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2023. godinu.

Gradski većnici su usvojili i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar za 2023. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar, Nacrt Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Apotekarske ustanove „Zaječar“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Matična biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru i Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đulići“ u Zaječaru.

Na 61. sednici Gradskog veća dato je zeleno svetlo i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar, na Predlog Godišnjeg plana Javnih konkursa grada Zaječara za 2023. godinu, kao i na Predlog Zaključka o potrebi angažovanja stručnog lica za izradu pravne i ekonomske analize.

Prethodni članci