U Zaječaru potpisano 83 ugovora za sprovođеnjе mеra еnеrgеtskе sanacijе

U Gradskoj upravi Zaječar potpisani su ugovori sa građanima, koji su na konkursu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, ostvarili pravo na subvencionisana sredstva.

Ovo je drugi po redu takav projekat u Zaječaru, a prvi projekat je realizovan u periodu 2022–2023. godine. Novi projekat je za period 2023–2024. godine i planirana sredstva za realizaciju projekta iznose 14 miliona dinara. Od čega je Ministarsvo rudarstva i energetike – Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti obezbedilo 7 miliona dinara i isto toliko i Grad Zaječar.

Ugovor o sufinansiranju programa za energetsku sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koje sprovodi Grad Zaječar je potpisan između Ministarstva rudarstva i energetike odnosno Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti i Grada Zaječara u julu 2023. godine.

Ukupno se prijavilo 138 korisnika. Krajnji korisnici koji su ispunili uslove i ušli u planirana sredstva za realizaciju projekta od 14 miliona dinara je 83 korisnika. Više od deset korisnika je odabralo više od jedne mere. Najviše korisnika je odabralo zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama.

Prisutnima se obratio gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

„Ove godine se prijavilo više ljudi nego prethodne i to govori o tome koliko su ljudi shvatili značaj energetske efikasnosti za porodične kuće i stanove. Od 138 domaćinstva koja su se prijavila na konkurs, 83 je ispunilo uslove konkursa i to je znatno više. Da smo znali izdvojili bismo više sredstva, ali pošto nam je prethodne godine ostajo novac išli smo na po ovih 7 miliona, ali iduće godine ćemo udvostručiti iznos. Gledajući iz ovog ugla, najviše bi nam odgovaralo da se ljudi odluče za postavljanje solarnih panela, jer oni ne zagađuju vazduh kao ugalj. Naš grad bio je zagađen proteklih meseci, ali za to smo odgovorni upravo mi. Što se tiče gradskih kotlarinica, one više neće biti na mazuzt, nego na sečku, što će 5 do 7 odsto doprineti smanjenju zagađenja u gradu. Spremni smo kao grad i da idemo i na veće učešće zajedno sa državom kada je reč o solarnim panelima. Vi možete da se prijavite i za nekoliko mera i da naš grad bude još čistiji. Nažalost, šest meseci dišemo zagađen vazduh, ali evo sada će biti novca i za to, da se radi na većoj energetskoj efikasnosti porodičnih kuća i stanova. Želim da što pre završite ovo za šta ste konkurisali i da izvođači koji su odabrani urade taj posao što korektnije“, izjavio je gradonačelnik Ničić.

Ovaj projekat se odnosi na više mera energetske efikasnosti i to: zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove; postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača; postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju tavanice i ispod krovnog pokrivača; zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na prirodni gas; zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu; ugradnja toplotnih pumpi; zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora; ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za porodične kuće; ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 10,8 kW.

Rok za završetak radova nakon potpisivanja ugovora je šest meseci.

Prethodni članci