U Zaječaru raspisan Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima (ugradnja solarnih panela, kalorimetara, termostatskih ventila)

Na osnovu Odluke Gradskog veća Zaječara, raspisan je Javni poziv koji se odnosi na sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskog ventila i delitelja toplote na teritoriji Grada Zaječara.

Energetska sanacija u domaćinstvima sprovodi se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave radovima ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije i radovima na unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Zaječara. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog Javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Zaječara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom i ovim Javnom pozivom.

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavku, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja.

Više informacija o konkursu mogu se naći OVDE.

Rok za podnošenje prijava je do 15. septembra 2022. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefon: 019/444-600 lokal 134. Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: lidija.petkovic@zajecar.info i dragan.mincic@zajecar.info.

Prethodni članci