Udruženje „Društvo Roma“ iz Zaječara predstavilo „Romsku platformu“

Udruženje „Društvo Roma“ iz Zaječara predstavilo je „Romsku platformu“ – intenet sajt za borbu protiv diskriminacije.

Cilj skupa bio je upoznavanje javnosti sa dosadašnjim radom i mogućnostima „Romske platforme“ – internet sajta za borbu protiv diskriminacije.

Na sastanku je bilo reči o problemima sa kojima se suočava romska manjina kada je reč o ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i mogućnostima njihovih rešenja putem „Romske platforme“. Takođe, razgovaralo se o diskriminaciji u obrazovanju, zapošljavanju i svakodnevnom životu uopšte.

„Cilj platforme je da Romi i njihovi zastupnici, predstavnici, prijavljuju slučajeve diskriminacije i kršenja ljudskih prava, sa kojima se oni svakodnevno susreću. U Zaječaru mi možemo da se ponosimo Romskom zajednicom i većinskim stanovništvom, njihovim odnosom , kao i radom institucija. Nemamo većih problema, ali ako se gleda na nacionalnom nivou, diskriminacija je jako zastupljena. Zato je ova ideja i nastala. Jako je jednostavno pristupiti sajtu, na sredini ekrana naći ćete prijavu za kršenje ljudskih prava. Popuni se jednostavan formular, ostavljaju se lični podaci kako bi administratori ispitali šta se dogodilo, mi prosledimo dalje Povereniku koji će dalje i alarmirati institucije i delovati“, poručila je Ivana Petković Lozanović, finansijski asistent u Udruženju „Društvo Roma“ Zaječar i administrator na „Romskoj platformi“.

Posebna pažnja biće posvećena povezivanju diskriminisanih pojedinaca sa lokalnim i državnim institucijama koje pomažu u ostvarivanju ljudskih prava, što je i jedan od ciljeva „Romske platforme“, kao i saradnji sa medijima koji su važna karika u borbi protiv diskriminacije. Cilj projekta „Prijavi, ne ćuti“ je da unapredi rad „Romske platforme“ kao vid alata u efikasnoj borbi protiv diskriminacije na osnovu etničkog porekla i nacionalne pripadnosti i da kroz obilazak romske zajednice na terenu, motiviše i ohrabri žrtve nasilja da aktivno prijavljuju slučajeve.

„Sva istraživanja pokazuju da postoji i dalje velika distanca prema Romima, jer su oni u velikom riziku od diskriminacije. Mora da se napomenu svi društveni segmenti od obrazovanja, preko zapošljavanja, što je negde socijalna interakcija veća, kada se radi o stanovanju, ili da imamo kolege Rome, rizik postaje veći. Osnovno ljudsko pravo je da se svi ljudi rađaju slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima, to je i misija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Nulta tolerancija prema diskriminaciji i unapređenje položaja svih manjinskih grupa. Ja se iskreno nadam da će ova ‘Romska platforma’ dati svoj značajan doprinos i na planu prevencije i zaštite od diskriminacije“, istakao je Relja Pantić, šef Odseka za postupanje po pritužbama kod Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Grad Zaječar jedan je od prvih lokalnih samouprava koje aktivno učestvuju u projektima romskih zajednica.

„Oformili smo mobilni tim za Rome, usvojili smo lokalni Akcioni plan za Rome, bili smo učesnici prve i druge faze ‘ROMACTED’ programa i dalje učestvujemo u mnogim projektima koji su vezani za obrazovanje i zdravstvo, za kulturu i zapošljavanje. U našoj sredini diskriminacija je svedena na najmanju moguću meru, tu i tamo dođe do nekih pojedinačnih slučajeva. Nastavićemo i dalje da podržavamo Udruženje ‘Društvo Roma'“, rekao je Saša Ivanović, član Gradskog veća u Zaječaru.

„Zahvalio bih se svima koji su učestvovali u realizaciji ‘Romske platforme’, jer će ona umnogome doprineti rešavanju pojedinačnih slučajeva diskriminacije. Mi treba da delimo ljude na osnovu toga da li su dobri ili loši, a ne da li su oni crni, crveni ili žuti. Ovo će i te kako pomoći da se diskriminacija svede na minimum“, kaže Miljan Rašić, predsednik Udruženja „Društvo Roma“ Zaječar.

Projekat realizuju Nacionalni demokratski institut, Nevladin sektor, Udruženje „Društvo Roma“ iz Zaječara, Udruženje „Romani Asvin“ iz Kruševca i Udruženje „Romskih studenata“ iz Novog Sada.

Program se finansira iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021“.

Prethodni članci