Uručeni ugovori u Gradskoj upravi Zaječar povodom realizacije projekta “Kad žene vode – Faza II“

Povodom realizacije projekta “Kad žene vode – Faza II“ u velikoj sali Gradske uprave u Zaječaru uručeni su ugovori.

Žene sa teritorije grada Zaječara dobile su opremu i materijal, kako bi unapredile i razvile seoski turizam i kako bi na taj način podigle nivo ugostiteljskih usluga u seoskim turističkim domaćinstvima, poljoprivrednim gazdinstvima ili u domaćoj radinosti.

Grad Zaječar će nastojati da podržava ovakve i slične projekte, istakao je Vladimir Videnović, zamenik gradonačelnika Zaječara.

„Situacija se znatno poboljšala u odnosu na ranije godine, a lokalna samouprava i dalje radi na tome da se poboljša položaj žena iz ruralnih sredina kako bi se edukovale i kako bi te žene mogle da ostvare neka prava koja nisu u potpunosti realizovana“ kazao je Videnović.

Žene koje su obuhvaćene ovim projektom prošle su edukaciju iz oblasti ruralnog turizma, marketinga i svega onoga što je važno za bavljenjem ovom oblašću, poručila je Mia Vukić Vitomirović, savetnica u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj.

„Sedam žena je podržano ovim projektom koje su htele da dodatno ojačaju svoja znanja, posete jedno turističko seosko domaćinstvo i upoznaju se sa primerima dobre prakse, kao i da dobiju opremu u vrednosti do 150.000 dinara“ rekla je Vukić Vitomirović.

Projekat “Kad žene vode – Faza II“ podržan je od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), a u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II“, koji finansira Evropska unija.

Prethodni članci