Usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta grada Zaječara za za prvih šest meseci ove godine na 90. sednici Gradskog veća

Održana je 90. sednica Gradskog veća grada Zaječara, kojom je predsedavao gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Na sednici je usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta grada Zaječara za period 01.01.2023.-30.06.2023. godine, Predlog Rešenja o obrazovanju Tima za koordinaciju procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata Grada Zaječara, Predlog Rešenja o obrazovanju i načinu rada Komisije za kapitalne investicije grada Zaječara, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenice, članova i članica, kao i njihovih zamenika i zamenica u Savetu za mlade grada Zaječara, kao i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Grada Zaječara.

Gradski većnici su dali zeleno svetlo i na Predlog Rešenja o raspisivanju javnog oglasa za određivanje doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Zaječara, na Predlog Pravilnika o bližem uređenju planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon ne primenjuje, kao i nabavke društvenih i posebnih usluga i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama i nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje, na Predlog Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, na Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu Grada Zaječara i Službi za internu reviziju grada Zaječara, na Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu, na Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda na objektima na teritoriji grada Zaječara i na Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda na usevima na teritoriji grada Zaječara.

Prethodni članci