Voda iz vodovoda ISPRAVNA za piće i pripremu hrane

Nakon interne provere u laboratoriji na Fabrici vode u Zaječaru koja je zabeležila blaga odstupanja kod pojedinih uzoraka uzetih neposredno nakon pucanja cevi u ulici Crvene Armije, na zahtev “JKP ,,Vodovod” izvršeno je vanredno uzorkovanje vode od strane referentne laboratorije ZZJZ “Timok” Zaječar i nakon zvaničnih rezultata izneto je saopštenje za javnost.

Na osnovu dobijenih rezultata iz ZZJZ Timok Zaječar utvrđeno je da su svi uzorci od 06.09.2020. godine usaglašeni sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, te da je ponovljeni uzorak iz ulice Miloša Obilića u prodavnici „Zvezda”, takođe usaglašen sa Pravilnikom.

Zaključeno je da se voda može koristiti za piće i pripremljanje hrane saglasno Zakonu o vodama.

Prethodni članci