Za utorak zakazana 33. sednica Skupštine opštine Negotin

Predsednik Skupštine opštine Negotin, mr Milan Uruković, zakazao je za utorak, 3. februar 2021. godine, trideset treću sednicu opštinskog parlamenta. Sednica će biti održana u sali Doma kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin sa početkom u 10 časova.

Tačke dnevnog reda koje će se u utorak naći pred odbornicima:
1. Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Negotin
2. Odluka o umanjenju obaveza roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika dece, po osnovu plaćanja usluga predškolske ustanove „Pčelica“ Negotin, za period trajanja vanredne situacije na teritoriji opštine Negotin proglašene dana 10.11.2020. godine
3. Odluka o izmeni odluke o stvarima u opštinskoj svojini
4. Odluka o izmeni odluke o utvrđivanju zakupnine naknade za korišćenje poslovnog prostora u svojini opštine Negotin
5. Odluka o drugoj izmeni ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin broj 344-16/2016-II/07 od 08.02.2016. godine
6. Odluka o davanju saglasnosti na konačni nacrt aneksa br.2 o drugoj izmeni ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin broj 344-16/2016-II/07 od 08.02.2016. godine
7. Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja sa finansijskim planom javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin za 2021. godinu
8. Rešenje o davanju saglasnosti na program JKP „Badnjevo“
Negotin korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija za 2021. godinu opštine Negotin
9. Rešenje o imenovanju opštinskog saveta roditelja opštine Negotin za školsku 2020/2021. godinu

Prethodni članci