Za utorak zakazana treća sednica Skupštine grada Zaječara

Treća sednica Skupštine grada Zaječara zakazana je za utorak, 29. jun. Sednica će biti održana u sali ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru, Timočke bune 16, sa početkom u 12 časova. Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

1. Izbor članova Verifikacionog odbora;
2. Razmatranje Izveštaja Gradske izborne komisije grada Zaječara o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje su izabrani I broj: 013-96/2021 od 21.06.2021. godine;
3. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Zaječara;
4. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „Solarina“ na teritoriji grada Zaječara;
5. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar;
6. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Plana i Programa poslovanja Javnog komunalno stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu;
7. Pretres Predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom Centar za kulturu i turizam „CEKIT“ -u likvidaciji Zaječar;
8. Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2021. godinu;
9. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja „Zaječar“ u 2020. godini;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2021. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“;
10. Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2020. godinu Ustanove Narodno Pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Ustanove Narodno Pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
11. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ u Zaječaru;
12. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
13. Odbornička pitanja.

Prethodni članci