Za vreme prvomajskih praznika organizovane dežurne službe JKSP „Zaječar“

Iz JKSP „Zaječar“ obaveštavaju korisnike njihovih usluga da povodom prvomajskih praznika preduzeće i blagajna neće raditi, ali će biti organizovane dežurne službe.

Preduzeće i blagajna neće raditi u ponedeljak 1. maja i utorak 2. maja 2023 godine.

Javno komunalno-stambeno preduzeće “Zaječar”-Zaječar, za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 019/422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javnog komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar” u Zaječaru.

  1. SERVIS LIFTOVA

U SLUČAJU KVARA NA LIFTU, KONTAKTIRATI UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE, POŠTO SVAKA STAMBENA ZAJEDNICA IMA SVOG SERVISERA.

  1. VODOVOD I KANALIZACIJA

“PROH2O” NIKOLIČEVO 065/31-32-148

JKP VODOVOD 019/422-041

  1. ELEKTROINSTALACIJE

ELEKTROTIMOK 019/425-555

  1. VRELOVOD

NENAD MARKOVIĆ 062/884-66-33

Prethodni članci