Zaječar: 10. Sednica Gradskog veća

Gradsko veće u Zaječaru donelo je Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku, a koji su u sistemu lokalne samouprave grada Zaječara, njih 824. Takođe, većnici su dali saglasnost na cenu efektivnog radnog sata radnika i izmenu programa Javnog komunalnog preduzeća „Zaječar parking“ koje je preuzelo određene delatnosti, sada već bivše Direkcije za izgradnju grada. Razmatrana je i izmena Statuta grada Zaječara, a odlučivano je i  razrešenju, kao i o imenovanju članova pojedinih Upravnih odbora određenih Ustanova  na područiju Zaječara.

Prethodni članci

Leave a Comment