Zaječar: 7. sednica Skupštine grada Zaječara

U utorak, 28. novembra, biće održana 7. sednica Skupštine grada Zaječara, a početak je u 10 sati. Na dnevnom redu su, Pretres predloga Odluke o četvrtom dopunskom budžetu za 2017. godinu sa izmenom kadrovskog plana za 2017. godinu, pretres Predloga Odluke o izmenama poslovnika Skupštine grada Zaječara. Takođe, pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o naknadama odbornika, članova Gradskog veća i članova radnih tela Skupštine grada i Gradskog veća. Pretres Predloga Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Javno lomunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar , kao i o osnivanju preduzeća „Održavanje“ Zaječar. Na dnevnom redu su i Preteres Predloga Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave grada Zaječara u 2017. godini. Pred odbornicima Skupštine grada Zaječara je ukupno 39 tačaka dnevnog reda.

Prethodni članci

Leave a Comment