Zaječar: Javni poziv za finansiranje projekata identifikovanih kroz „Odgovorne lokalne finansije i učešće građana“

Na osnovu Odluke o budžetu grada Zaječara za 2023. godinu („Sl. list grada Zaječara“ broj 39/2022 i 13/2023) i Plana aktivnosti za uključivanje građana u procese donošenja odluka o trošenju sredstava iz sopstvenog budžeta na teritoriji grada Zaječarau 2022-2025. („Sl. list grada Zaječara“ broj 2/2023 ) godine, dana 10.08.2023. godine, Odeljenje za objedinjene javne nabavke i lokalni ekonomski razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

za finansiranje projekata identifikovanih kroz „Odgovorne lokalne finansije i učešće građana“

Grad Zaječar finansiraće u 2023. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje akcije „Odgovorne lokalne finansije i učešće građana“ koja omogućava neposredno učešće građana, u saradnji sa Gradom, u rešavanju dela problema lokalnih zajednica (manjih zahvata na uređenju javnih površina), kao i unapređenje položaja osetljivih grupa, a naročito osoba sa invaliditetom, korisnika prava ili usluga socijalne zaštite, pripadnike romske populacije i drugo.

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeni deo naselja- ulica, deo ulice, blok zgrada, stambena zajednica ili mesna zajednica kao najšire područje, kao i neformalne grupe osoba sa invaliditetom, korisnike prava ili usluga socijalne zaštite, pripadnike romske populacije i drugo.

Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje i/ili opremanje parkova, postojećih dečijih igrališta, postojećih sportskih terena, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično. Projekti koji se predlažu za unapređenje položaja lica iz osetljivih grupa mogu se odnositi i na nabavku neophodne opreme.

Sve predložene aktivnosti u okviru projekta (uređenje javnih površina) se moraju sprovoditi na zemljištu koje je u javnoj svojini grada Zaječara, a izuzetno Republike Srbije, uz saglasnost nosioca javne svojine, odnosno korisnika zemljišta. Projekti namenjeni unapređenju položaja lica iz osetljivih grupa mogu se realizovati i u javnim objektima čiji su korisnici lica iz osetljivih grupa.

Pravo učestvovanja na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije grada Zaječara okupljene oko podnete inicijative – projekta. Potpisnici (pokretači) inicijative, tj. Projekta su građani sa izmirenom poreskom obavezom po osnovu poreza na imovinu (do dana podnošenja prijave), a koji imaju prebivalište, imovinu ili su iz drugih razloga zainteresovani da se određena akcija sprovede u tom delu grada, kao i unapredi položaj lica iz osetljivih grupa.

Projekat se finansira sa ukupno 1.650.000,00 dinara Odlukom o budžetu grada Zaječara za 2023. godinu, u okviru posebne budžetske linije (Program 3 – lokalni ekonomski razvoj), projekat 4003 „Odgovorne lokalne finansije i učešće građana“ grad Zaječar opredelio je sredstva za ovu namenu u visini od 1.000.000,00 dinara, obezbeđena kroz naplatu poreza na imovinu, a sredstva u iznosu od 650.000,00 dinara za ove namene, obezbeđena su kao podrška Programa „Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji, faza III – Odgovorne lokalne finansije i učešće građana“ koji finansira švajcarska vlada, a sprovodiHELVETAS SWISS INTERCOOPERATION SRB.

Konkurs traje do 15.09.2023. godine.

Opširnije na sajtu grada Zaječara www.zajecar.info.

Prethodni članci