Zaječar na mapi Climathon 2018

Climathon 2018 je prilika da se pronađe rešenje za stvaranje čistije, zdravije, sigurnije i prosperitetnije lokalne sredine. Sa pitanjem које је važno kao klimatske promene, ne možemo sebi priuštiti neaktivnost. Globalni svetski pokret ,,Climathon 2018” daje gradovima mogućnost da svoju budućnost preuzmu u svoje ruke i implementiraju osnovna ekološka rešenja jer na taj način osnažuju svoje građane. Potencijalni problem zdrave-pijaće vode, odlaganje otpada, održiva poljoprivreda, zdravlje i ekološka osvešćenost ljudi su lokalni klimatski izazovi koji odražavaju ono što najviše pogađa naš urbani život u Zaječaru. Ovo je istaknuto na sastanku održanom na Fakultetu za menadžment 2.10.2018.godine, na kome su učestvovali predstavnici Lokalne samouprave grada, Fakulteta za menadžment, Privredne komore Srbije, RARIS-a, Zavoda za javno zdravlje ,,Timok”u Zaječaru, kao i predstavnici privrede i drugi stručnjaci, budući lideri timova u okviru Climathona 2018.  Svi učesnici u Globalnom projektu u okviru timova nudiće rešenja svojevrsnih izazova, u trajanju od 24 sata 26.10.2018.godine Naši, lokalni timovi, baviće se navedenim problemima grada Zaječara  i ponuditi najbolje opcije za rešavanje tih problema. Sva rešenja timova biće prikazana na  globalnom web sajtu. Sve informacije mogu se dobiti na web lokaciji Climathon Zaječar https://climathon.climate-kic.org/  i Climathon Blog Eco-Team: www.climathon.blogspot.com

Prethodni članci