Zajecar: Održana 27. sednica Gradskog veća

Na početku 27. sednice Gradskog veća usvojeni su zapisnici sa poslednjih pet sednica ovog organa. Usvojen je nacrt Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Zaječara, kao i nacrt Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada savetnika za zaštitu prava pacijenata. U sastav Saveta se imenuju: Slađana Karan, Marko Đuričić, Branislav Andrejević, Suzana Krstić, dr Slađana Joković Krstić, dr Miljan Jović, dr Dijana Miljković i Gordana Vukić. Za obavljanje poslova Savetnika pacijenata određuje se Jasmina Gačević Mladenović. Doneta je i Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Zaječara javnim nadmetanjem. Data je saglasnost i na Program poslovanja Javno  komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2018. godinu , koji je usvojio Nadzorni odbor JKP „Vodovod“ Zaječar. Data je saglasnost na JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar za određivanje cene grobljanskih usluga. Za funkciju Pravobranioca grada Zaječara izabrana je Svetlana Lukić, diplomirani pravnik.

Prethodni članci

Leave a Comment