Zaječar: Održana 28. sednica Gradskog veća

Danas je u sali Skupštine grada Zaječara održana 28. sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao predsednik Gradskog veća i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. Većnici su na današnjoj sednici usvojili Nacrt Odluke o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Zaječara za 2022. godinu.

Takođe, zeleno svetlo je dato i na Nacrt Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, na Nacrt Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Zaječara, na Nacrt Odluke o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost grada Zaječara, na Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar, kao i na Nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Zaječar.

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Plana i Programa poslovanja Javnog komunalno – stambenog preduzeća “Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalno – stambenog preduzeća “Zaječar“ Zaječar za period od 2022. -2026. godine, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalno – stambenog preduzeća “Zaječar“ Zaječar za period od 2022-2031. godine, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada za 2022. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2021. godine, Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2021. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2022. godinu Turističke organizacije grada Zaječara, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2022. Godinu, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2021. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja o utrošenim sredstvima, obavezama, potraživanju i rezultatima poslovanja za 2021. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada za 2022. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru,

Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru za 2021. godinu, kao i Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2021. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru.

Gradski većnici su usvojili i Predlog Rešenja o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2022. godini, kao i Predlog Javnog poziva za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2022. godini.

Većnici su dali zeleno svetlo i na Predlog Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta, kao i na Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama, za 2021. godinu.

Na 28. sednici Gradskog veća usvojen je i Predlog Rešenja o određivanju javnih parkirališta u gradu Zaječaru, Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o korišćenju opreme za pešačke barijere u pešačkoj zoni u Zaječaru, ul. Timočke bune, Predlog Rešenja o davanju na korišćenje vozila Gradske uprave grada Zaječara Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, Predlog Zaključka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti – kp.br. 12547, kp. br. 12751 i kp. br. 12454, sve u KO Mali Izvor, iz javne svojine Grada Zaječara, prikupljanjem ponuda, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti – kp. br. 12547, kp. br. 12751 i kp. br. 12454, sve u KO Mali Izvor, iz javne svojine Grada Zaječara, prikupljanjem ponuda, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za 2021. godinu, Predlog Rešenja o usvajanju Godišnjeg Plana rada Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za period januar-decembar 2022. godine, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za migracije grada Zaječara, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu imovine i obaveza u organima i službama organa Grada Zaječara sa stanjem na dan 31.12.2021. godine, Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o korišćenju sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2021. godinu, kao i Predlog Zaključka o povlačenju Predloga Rešenja o davanju saglasnosti JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar na cene grobljanskih usluga, utvrđenog na 21. sednici Gradskog veća grada Zaječara, koja je održana 02.12.2021. godine.

Prethodni članci