Zaječar: Održana još jedna sednica Skupštine grada Zaječara

Na danas održanoj sednici Skupštine grada Zaječara pred obornicima našla se jedna od najbitnijih Odluka, Odluka o budžetu grada Zaječara za 2018. godinu sa predlogom kadrovskog plana za narednu godinu. Izvestilac o ovoj tački bila je Gabrijela Rituper Begić koja je navela, da su prilikom izrade budžeta ispoštovana uputstva Ministarstva, znatan deo rashoda je smanjen u odnosu na prethodni nacrt, tako da se sada  budžet  planira u ukupnom iznosu od 2.401.938.304,00 dinara.

 „Odlukom o budžetu su obuhvaćeni i svi neizmireni rashodi i neizmirene obaveze iz ranijih perioda što je obaveza, a onda su dodati troškovi koji se planiraju kao obaveze, ne samo stalni troškovi, koji se planiraju kao  obaveze za 2018. godinu već i ostali troškovi, dodatni, pre svega investicije koje se planiarju za naredni period. Posmatrano po izvorima prihoda, prihod budžeta Zaječara je planiran u iznosu od 2.153.769.449,00 dinara, dok su ostali izvori budžetskih korisnika socijalni doprinosu u iznosu 6.543.000,00, sopstveni prihodi indirektnih korisnika su 74.354.000,00, planiraju se značajna sredstva od donacija inostranih zemalja znači projekti prekogranične saradnje i to u iznosu od 100.086.983,00 dinara, Transferi drugih  nivoa vlasti, sredstva  koja Republika prenosi gradu po osnovu raznih projekata koji su prihvaćeni, planirana su u iznosu 59.184.872,00 dinara,  dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica odnosno donacije planirani su u iznosu od 3,5 miliona dinara i roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti Predškolske ustanove „Đulići“ 4,5 miliona“ rekla je Gabrijela Rituper Begić.

Odbornicima se obratio i gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, koji je istakao da nije srećan zbog kako kaže nerealnosti budžeta, ali da to ne zavisi od ljudi iz Odeljenja za finansije i budžet grada Zaječara i njega samog, već od  onih koji su tražili da na ovaj način treba da se prikazuju i „peglaju“ prihodna i rashodna strana. Raduju nagoveštaji da će kada govorimo o budžetu za narednu godinu, ili rebalansu budžeta,  najverovatnije u četvrtom kvartalu naredne godine govoriti o povećanju izvornih prihoda i ustupljenih prihoda koji se tiču poreza na zarade a to  pretpostavlja nova radna mesta.

Odbornička grupa „Pobeda za nas grad“ podnela je 85 amandmana na predlog Odluke o osnivanju Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine  – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“. Amandmani su, prema recčima odbornika Miloša Stojadinovića, podneti iz nekoliko razloga, između ostalog iz protesta sto je prosla sednica Skupstine grada trajala deset sati bez pauze. Kako bi se pripremio materijal po osnovu podnetih amandmana pauza u skupstinskom zasedanju trajala je skoro dva sata. Nakon sto je Gradsko vece odbacilo ove amandmane odbornicka grupa „Pobeda za nas grad“ povukla je sve amandmane.

Prema rečima gradonačelnika, Boška Ničića, na sednici Gradskog veća, nova Odluka, koju su većnici jednoglasno prihvatili, doneta je radi racionalizacije i efikasnijeg rada novih ustanova. Bivši CEKIT  brojao je 17 zaposlenih, gde je bila i turistička organizacija. Bivše pozorište je brojalo 45, vodilo se 38, zakon je dozvoljavao 34. U ovoj situaciji, kada se formira novo javno preduzeće za projektovanje i izgradnju, što je neophodno umesto Direkcije, za firmu koja bi menjala CEKIT, ne bi ostala mogućnost da bude zaposleno više od devetoro ljudi. Za vreme leta, u najudarnijem periodu kada se dešavaju seoske manifestacije, u pozorištu nema toliko aktivnosti, uglavnom pozorišta ne rade ili idu na jedan ili dva festivala.

 

Prethodni članci

Leave a Comment