Zaječar: Održana sednica Gradskog veća

Na danas održanoj sednici Gradskog veća razmatran je i usvojen Nacrt Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Saveta za mlade grada Zaječara, kao i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije privredne zone „ZAPAD“ u Zaječaru. Usvojen je i Nacrt rešenja o okončanju postupka likvidacije nad Društvom sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar Zaječar“ u likvidaciji, Predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2017. godinu. 

Usvojen je Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za zapošljavanje grada Zaječara. Razmatran je i usvojen Predlog Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2018. godini. Većnici su usvojili i Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za verifikaciju obrazovnog profila elektrotehničar informacionih tehnologija u Tehničkoj školi u Zaječaru.

Prethodni članci

Leave a Comment