Zaječar: Postanite deo Regionalne EU platforme istočne Srbije

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije poziva zainteresovane da se prijave za učešće u radu radnih grupa za Poljoprivredu i ruralni razvoj i Životnu sredinu, u okviru Regionalne EU platforme istočne Srbije. Regionalna EU platforma istočne Srbije predstavlja mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja istočne Srbije EU.
Formirana je 2015. godine i u njenom radu učestvuje više od 70 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih udruženja, lokalnih i regionalnih razvojnih institucija, sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) i njegovih asocijacija, lokalnih organa vlasti, obrazovnih institucija i medija iz Borskog i Zaječarskog okruga. Regionalna EU platforma definiše dve ključne tematske oblasti za istočnu Srbiju, koje su odabrane na bazi prioriteta Regionalne strategije razvoja istočne Srbije, to su: Poljoprivreda i ruralni razvoj i Životna sredina. Za svaku od ovih oblasti formirana je posebna radna grupa koja uz pomoć eksperata i konsultanata obrađuje prioritetne teme i definiše preporuke istočne Srbije u procesu pridruživanja EU. Više o dosadašnjem radu Regionalne EU platforme možete saznati na sajtu RARIS-a, na linku. Ako Vas zanima učešće u radu radnih grupa za Poljoprivredu i ruralni razvoj i Životnu sredinu, u okviru Regionalne EU platforme istočne Srbije, prijavite se preko online formulara. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti RARIS-u na br. tel: 019/426-376

Prethodni članci

Leave a Comment