Zaječar: U subotu sednica Skupštine grada Zaječara

Sednica Skupštine grada Zaječara, deveta po redu, biće održna u subotu, 16. decembra. Dnevni red sadrzi 14 tačaka, među kojima i najbitnija, Odluka o budžetu grada Zaječara za 2018. godinu sa predlogom kadrovskog plana za narednu godinu. Biće razmatrana i Odlukua o osnivanju Narodnog pozorišta Timočke krajine „Zoran radmilović“ u Zaječaru.
Odbornici će razmatrati i izmenu Odluke o pravobranilaštvu grada Zaječara, Odluku o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Zaječara, a biće razmatrani i programi praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu i nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za narednu godinu.
Razmatraće se Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2018. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom stambenom preduzeću „Zaječar“ na cenu toplotne energije i na cenu usluga redovnog izvoženja smeća u Zaječaru.
Na dnevnom redu je i Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za radnu 2016/2017. godinu.

Prethodni članci

Leave a Comment