Zaječarska biblioteka dobila sredstva za realizaciju projekta „Digitalni otisak u funkciji zaštite“

Na ovogodišnjem konkursu Ministarstva kulture i informisanja, na konkursu za finansiranje iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2022. godini, Matična biblioteka „Svetozar Marković“ Zaječar je dobila sredstva za realizaciju projekta „Digitalni otisak u funkciji zaštite“ u vrednosti od 900.000 dinara.

Sredstva su namenjena za nabavku opreme za digitalizaciju kulturnog nasleđa na našim prostorima.

„Cilj projekta je nabavka skenera A3+ formata, uređaja koji bi nam omogućio digitalizaciju građe većeg formata čime bi ona bila dostupna istraživačima, publicistima, sveštenim licima i široj javnosti. Ovim uređajem digitalizovala bi se građa koja prelazi gabarite A3 formata. Takva građa postoji u Matičnoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Zaječaru, Eparhiji Timočkoj, Narodnoj biblioteci „Njegoš“ u Knjaževcu, Narodnoj biblioteci „Stevan Sremac“ u Sokobanji i Narodnom muzeju „Zaječar“ u Zaječaru. Nabavkom i kupovinom skenera formata A3+, isti bi bio na raspolaganju instituciji i ustanovama kulture. Građa koja bi bila obuhvaćena ovim procesom čine više stotina starih crkvenih knjiga, desetine naslova serijskih publikacija, više hiljada brojeva serijskih publikacija, stare novine, lokalne novine, radnički listovi, plakati, kartografska građa. Građa je lokalnog, regionalnog ali i nacionalnog značaja. Digitalizacijom bio bi sačuvan originalni otisak za buduće naraštaje“, rekao je Boban Đorđević, direktor Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar.

Prethodni članci