Zakazana 38. sednica SO Negotin

Predsednik Skupštine opštine Negotin, mr Milan Uruković, zakazao je za četvrtak 12. avgust, trideset osmu sednicu opštinskog parlamenta. Sednica će biti održana u velikoj sali Skupštine opštine Negotin sa početkom u 10 časova. Tačke dnevnog reda koje će se naći pred odbornicima jesu:

1. Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Negotin za period januar – jun 2021. godine
2. Odluka o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2020. godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin za 2020. godinu
4. Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja uz ugovorenu isporuku toplotne energije iz drvne biomase i prirodnog gasa u opštini Negotin
5. Odluka o trećoj izmeni ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin broj 344-16/2016-ii/07 od 08.02.2016. godine
6. Odluka o davanju saglasnosti na konačni nacrt aneksa br 3. o trećoj izmeni ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin broj 344-16/2016-ii/07 od 08.02.2016.godine
7. Rešenje o pristupanju ukidanju dela puta na k.p.br. 15781 u k.o.: Dušanovac
8. Rešenje o pokretanju postupka otuđenja suvlasničkih udela Republike Srbije i opštine Negotin na građevinskom zemljištu na k.p.br. 13053 i 13054 u k.o. Negotin
9. Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu programa poslovanja sa finansijskim planom javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin za 2021. godinu
10. Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora umetničke škole „Stevan Mokranjac“ u Negotinu

Prethodni članci