Zamenica gradonačelnika Marina Milić na sastanku ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nakon održanog sastanka sa direktorima centara za socijalni rad, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević juče, 26. jula održao je u Beogradu sastanak sa gradonačelnicima i predsednicima opština. Na sastanku se razmatralo stanje i aktivnosti u centrima za socijalni rad u Srbiji a u svetlu nedavnih tragičnih događaja. Donet je zaključak da se ubuduće primene veće mere kontrole i nadzora u centrima za socijalni rad u vidu licenciranog obezbeđenja ili video nadzora. Ispred grada Zaječara sastanku je prisustvovala zamenica gradonačelnika Marina Milić. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je na sastanku u Beogradu rekao da Grad Zaječar u 2014. i 2015. godini nije obezbeđivao finansijska sredstva Centru za socijalni rad u Zaječaru, iako su namenska sredstva za korisnike socijalne pomoći iz Republike prebačena. Ministar je najavio rigoroznije mere kontrole sredstava koja stižu iz Ministarstva. Ministar Đorđević je ovom prilikom rekao i da više od 80% centara za socijalni rad u Srbiji nema adekvatnu i stručnu kadrovsku strukturu i naglasio da je vrlo važno da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, lokalne samouprave i centri za socijalni rad ubuduće više sarađuju i koordiniraju. Na sastanku je rečeno i da se planira izrada Registra socijalnih osiguranika kako bi se pravile socijalne karte, a radi pravednijeg raspoređivanja socijalne pomoći, a sve u cilju izbegavanja zloupotrebe korisnika koji imaju materijalne uslove, a nalaze se na spisku korisnika socijalne pomoći.

Prethodni članci

Leave a Comment