Zasedao Štab za vanredne situacije u Zaječaru: NOVE NAREDBE I MERE!

U velikoj sali Skupštine grada danas je održana 5. sednica Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, kojom je predsedavala Marina Milić zamenik komandanta Štaba. Na današnjoj sednici a u skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije donesene su nove naredbe i mere:
NAREĐUJE SE javnom prevozniku na teritoriji grada Zaječara, Nikolić prevoz d.o.o. Samarinovac da u potpunosti obustavi gradski i prigradski prevoz putnika počev od 21.03.2020. godine i izvrši dezinfekciju objekta i perona autobuske stanice u ul. Hajduk Veljko u Zaječaru. Ova zabrana se ne odnosi na prevoz radnika na osnovu ugovora o posebnom linijskom prevozu, kao i na poslodavce koji sami vrše prevoz svojih zaposlenih, te im u skladu sa Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja nisu potrebne posebne dozvole. Higijenske mere i mere dezinfekcije vozila i korišćenja zaštitnih maski i rukavica i dalje ostaju na snazi, u skladu sa prethodnom naredbom Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.
ZABRANJUJE SE obavljanje taksi prevoza u vreme trajanja zabrane kretanja građana.
NAREĐUJE SE ugostiteljskim objektima (restorani, kafići, barovi i drugi ugostiteljski objekti) i tržnim centrima da prestanu sa radom počev od 21.03.2020. godine u 20.00 časova. Iz naredbe se izuzimaju zdravstvene ordinacije, stomatološke ambulante i ostali zdravstveni subjekti (laboratorije, ordinacije, poliklinike, apoteke, veterinarski subjekti i sl.) koji posluju u okviru tržnih centara.
Iz ove naredbe takođe se izuzimaju lokali i kiosci brze hrane koji proizvode hranu i vrše dostavu iste na kućnu adresu, uz obaveznu primenu higijensko tehničkih mera.
NAREĐUJE SE upravnicima stambenih zajednica (zgrada) da u roku od 48 sati izvrše dezinfekciju javnih prostora u zgradama (zajedničkih prostorija, hodnika i gelendera) u saradnji sa ZZJZ „Timok“ Zaječar, a uz pomoć agencija za održavanje higijene stambenih zajednica sa kojima su sklopili ugovore. Kontrolu naredbi Štaba za vanredne situacije grada Zaječara vršiće komunalna policija, nadležne inspekcijske službe i pripradnici vojske na zadatku kontrole mera vanrednog stanja.
ZABRANJUJE SE okupljanje grupe više od 5 ljudi u skladu sa merama Vlade RS.
Jedna od mera koju će grad Zaječar sprovesti kako bi pomogao najugroženijim građanima je raspodela paketa osnovnih životnih namirnica i higijenskih sredstava.
Kako je rečeno na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, u cilju nabavke paketa osnovnih životnih namirnica i higijenskih sredstava, koja će se deliti ugroženim licima na teritoriji grada Zaječara, koristiće se sredstva koja su predviđena za ove namene, kao i sredstva stalne budžetske rezerve grada Zaječara.
Procenu lica koja ispunjavaju uslove za dobijanje paketa vršiće stručno operativni tim koji čine: pomoćnik gradonačelnika za budžet i finansije Sunčica Lalić Stojanović, pomoćnik gradonačelnika za projekte Saša Matijević, sekretar Crvenog krsta Zaječar Vladan Marković, v.d. direktora Centra za socijalni rad Zaječar Nenad Dinulović i zaposlenik u Gradskoj upravi Zaječar Bratislav Stanić. Celokupna distribucija paketa vršiće se preko zajedničkog call centra Grada Zaječara i Crvenog krsta Zaječar.
Rade Došenović koordinator RKC za epizootiološko područje Zaječarskog i Borskog okruga, upoznao je Štab za vanredne situacije sa pojavom Afričke kuge svinje kod divljih svinja na teritoriji grada Zaječara. Došenović je rekao da je potvrđen jedan slučaj AKS i to divlje svinje, u ataru sela Veliki Izvor i naglasio da se mora delovati preventivno.
Zbog pojave Afričke kuge svinja na Štabu je doneta NAREDBA po kojoj se obavezuju JKP „Vodovod“ Zaječar, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Zaječarparking“ Zaječar, JKP „Higijena“ Zaječar i JKP „Timok- održavanje“ Zaječar, da Štabu za vanredne situacije grada Zaječara stave na raspolaganje odgovarujuću mehanizaciju koju poseduju, sa registarskim tablicama vozila, a u prethodnom dogovoru sa rukovodiocem i koordinatorom RKC za epizootiološko područje Zaječarskog i Borskog okruga.
Ova javna preduzeća se obavezuju da odrede po 3 zaposlena koja će biti angažovana oko izvoženja i prenošenja životinja i da Štabu za vanredne situacije grada Zaječara dostave spisak sa podacima o licima koja će eventualno biti angažovana.

Prethodni članci