Završna konferencija projekta „Voloneri pomeraju granice u vanrednim situacijama“

Timočki Omladinski Centar u partnerstvu sa Slobodnim Omladinskim Centrom iz Vidina, Bugarska, organizovaće danas i sutra Završnu konferenciju projekta Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama. Tokom ove dvodnevne online konferecnije biće sumirani rezultati projekta, ali će biti reči i o primerima dobre prakse tokom vanrednih situacija koje su nas zadesile u prethodnom period (Covid19, poplave, požari itd.). Tokom same konferencije volonterski centri iz pograničnog regiona predstaviće svoj rad i to šta su naučili i dobili kroz ovaj projekat. Takođe, jedna deo konferencije biće posvećen i umrežavanju volonterskih centara i njihovoj daljoj saradnji, napredovanju i jačanju kapaciteta i tokom mirnodopskog perioda, kako bi bolje i spremnije reagovali u saradnji sa nadležnim službama kada do neke vanredne situacije dođe. Svi zainteresovani za učešće na konferenciji mogu se prijaviti putem linka

Tokom trajanja projekta, napisana je metodologija za volontiranje u vanrednim situacijama u pograničnom region, osnovano je novih 10 volonterskih centara u pograničnom regionu, 5 u Srbiji i 5 u Bugarskoj, realizovane su obuke za koordinatore volonterskih centara za volontiranje u vanrednim situacijama, a u kojima je pored 10 volonterskih centara, učestvovalo i 10 starih volonterskih centara
koji su osnovani 2018. godine tokom projekta Volonteri pomeraju granice. Projekat Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama svojevrsni je nastavak projekta Volonteri pomeraju granice, u okviru koga su tadašnji volonterski centri započeli priču volontiranja u pograničnom regonu, koji je kroz ovaj projekat dignut na viši nivo, tj. reagovanje volontera, pokretanje zajednice i pomaganje službama ukoliko do neke vanredne situaacije dođe.

Projekat “Moving Borders for Emergency Volunteering” (MBFEV) broj CB007.2.22.065 konfinansiran je sredstvima Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Interreg-IPA CBC Bugarska – Srbija CCI No 2014TC16I5CB007, a podržan i od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije kroz Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje.

Prethodni članci