37. sednica Skupštine grada Zaječara zakazana za četvrtak u sali Doma kulture u Kotlujevcu

Na osnovu člana 76. stav 1. i člana 77. stav 2. i stav 3. Poslovnika Skupštine grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 8/19)

S A Z I V A M

37. sednicu Skupštine grada Zaječara za četvrtak, 04. jun 2020. godine. Sednica će biti održana u sali Doma kulture u Kotlujevcu, sa početkom u 10,00 časova. Za ovu sednicu predlažem sledeći

D n e v n i r e d

 1. Pretres Predloga Odluke o načinu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Zaječara za maj i jun 2020. godine;
 2. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji;
 3. Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2020. godinu;
 4. Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu;
  b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu;
  v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
  g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu i prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
 5. Pretres Predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu;
 6. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar;
 7. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod“ Zaječar na Elaborat o ceni za tehničku vodu;
 8. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenovnik usluga trećim licima;
 9. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenovnik neenergetskih usluga.
 10. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko -trgovinske škole u Zaječaru;
 11. Odbornička pitanja.

Pozivam Vas da sednici Skupštine grada Zaječara obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti izvestite na telefon 444-669.

Obaveštavam Vas da sam 37. sednicu Skupštine grada Zaječara zakazao u sali Doma kulture u Kotlujevcu u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Sva lica koja prisustvuju sednici Skupštine grada Zaječara dužna su da se pridržavaju preventivnih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. Glasnik RS“ br. 15/2016) i ostalim aktima.

PREDSEDNIK
Stefan Zankov

Prethodni članci