Povoljnosti studiranja na Fakultetu za Menadžment Zaječar

Na Fakultetu za menadžment Zaječar ovih dana je veoma živo, uveliko se održavaju ispitni rokovi (aprilski i junski) kako bi se okončala akademska godina, a počelo je i prijavljivanje kandidata za upis studenata na prvu godinu studija.
Fakultet će u narednoj akademskoj godini upisati studente na Osnovnim strukovnim i akademskim studijama, na master i doktorskim studijama.
Novina u odnosu na prošlu akademsku godinu je novi akreditovani studijski program:
Osnovne strukovne studije poslovne informatike za koji vlada veliko interesovanje. Savet Fakulteta je, na predlog Nastavno naučnog veća, usvojio cenovnik upisa i školarine za akademsku 2020/21. godinu u kome je predviđeno niz povoljnosti koje se odnose na upis i školarinu.
Novim cenovnikom predviđeno je:

BESPLATAN UPIS I ŠKOLARINA NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za kandidate sa prosekom iz srednje škole 5,00
10 % POPUSTA ZA PLAĆANJE UPISA I ŠKOLARINE U CELOSTI
20% POPUSTA ZA PLAĆANJE UPISA I ŠKOLARINE za:
– Prijavljene kandidate na osnovnim studijama sa prosekom iz srednje škole višim od 4,5
– Prijavljene kandidate iz porodica sa jednim roditeljem ( samohrani roditelji)
– Prijavljene kandidate sa invaliditetom
– Prijavljene kandidate – decu palih boraca iz ratova devedesetih
– Prijavljeni kandidati za Master studije koji su na Osnovnim studijama Fakulteta za menadžment, ostvarili prosečnu ocenu veću od 9,50
– Prijavljene kandidate za doktorske studije koji su ostvarili prosečnu ocenu na
osnovnim i master studijama veću od 9,50

30% POPUSTA NA UPIS I ŠKOLARINU za drugog člana porodice, a za trećeg člana porodice besplatno.

ŠKOLARINA u akademskoj 2020/21. godini, na Osnovnim studijama je 120.000 dinara po godini, na Master studijama 150.000,00 dinara, a na Doktorskim studijama 150.000 dinara po godini.
Upis i školarina je na rate, za osnovne studije 20.000 dinara prilikom upisa, a ostalo na deset mesečnih rata, dok je za master i doktorske studije 30.000 prilikom upisa, a ostalo na deset rata.
Povoljnost je i ta da se udžbenici i nastavni materijali, prilikom upisa na PRVU godinu Osnovnih studija, dobijaju prilikom upisa besplatno.

Ove povoljnosti treba iskoristiti i svi zaineresovani mogu se prijaviti svakim radnim danom od 09.00 do 16.00h., sve do 06. jula 2020.godine. Prijemni ispit biće održan 6. jula u 12.00 sati. Na sajtu Fakulteta može se vršiti online prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita.

Prethodni članci