63. sednica Gradskog veća održana u Zaječaru

U Zaječaru je održana 63. sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika Vladimir Videnović.

Gradski većnici su usvojili Nacrt Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2022. godinu, Nacrt Odluke o otpisu potraživanja grada Zaječara prema preduzeću Akcionarsko društvo „Ikarbus“ fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd, Nacrt Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Rešenja o imenovanju glavnog urbaniste Grada Zaječara, Nacrt Rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada Zaječara, kao i Nacrt Rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica.

Na 63.sednici veća, zeleno svetlo je dato i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada za 2023. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2022. godine, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2023. godinu Turističke organizacije grada Zaječara, na Nacrt Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno -stambenog preduzeća “Zaječar“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zaječara i na Nacrt Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini od JP “ Direkcija za izgradnju“ Zaječar na Grad Zaječar.

Usvojen je i Nacrt Rešenja o usvajanju Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu, Predlog Pravilnika o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji grada Zaječara, Predlog Rešenja o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2023. godini i Predlog Javnog poziva za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2023. godini.

Na Gradskom veću usvojen je i Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama, za 2022. godinu, Predlog Rešenja o odobravanju finansiranja godišnjih programa sportskih organizacija za 2023. godinu, Predlog Rešenja o rasporedu sredstava u oblasti sporta – podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima za 2023. godinu, Predlog Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije, Predlog Rešenja o usvajanju Plana aktivnosti za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava iz sopstvenog budžeta na teritoriji grada Zaječara za period 2022-2025, Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2022. godinu, Predlog Zaključka o izmeni Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o davanju u zakup poligona za obuku vozača kao i Predloge Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci