Danas je održana treća sednica Gradskog veća u Zaječaru

Danas je u velikoj sali Skupštine grada Zaječara održana treća sednica Gradskog veća.

Gradski većnici su dali saglasnost na Nacrt Odluke o pristupanju izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „Solarina“ na teritoriji grada Zaječara, na Nacrt Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2021. godinu kao i na Nacrt Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom Centar za kulturu i turizam „CEKIT“ -u likvidaciji Zaječar. Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja „Zaječar“ u 2020. godini, na Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2021. godinu i na Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“.

Na trećoj sednici Gradskog veća u Zaječaru jednoglasno je usvojen Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu za 2020. godinu Ustanove Narodno Pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru i Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Ustanove Narodno Pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru. Većnici su dali zeleno svetlo i na Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Plana i Programa poslovanja Javnog komunalno stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu, na Predlog Pravilnika o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara, kao i na Predlog Rešenja o upotrebi sredstava Stalne budžetske rezerve.

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci