Divac omladinski fondovi – Konkurs 2023

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koju sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije, podržavaju se omladinski fondovi u izabranim ruralnim zajednicama:  Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladičin Han. Omladinski fond u Zaječaru implementira Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Zaječara.

Projekat Omladinski fondovi realizuje se sa ciljem povećanja učešća mladih u procesima koji ih se tiču u lokalnoj zajednici kroz dodelu bespovratnih novčanih sredstava, do 100000 dinara, projektima koje sami pokreću i vode mladi. Svakim omladinskim fondom upravlja osam članica i članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih sa teritorije te lokalne samouprave.

Zainteresovane grupe mladih od 18 do 30 godina (minimum pet mladih) mogu popuniti formu predloga projekta koju mogu preuzeti ovde* i poslati ga isključivo kroz popunjavanje formulara u nastavku strane.

Za osetljive društvene grupe, kao što su mladi iz seoskih zajednica, žene, Romi i Romkinje, povratnici/ce, gornja starosna granica je 40 godina i ove grupe imaju prednost prilikom finansiranja ideja.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 01. novembar 2023. u 16 časova.

Više o samom projektu, načinu popunjavanja formulara i kriterijumima za ocenjivanje projekata možete čuti na Info danu koji se odražava 24.10.2023. godine u 19 časova u Gradskoj upravi grada Zaječara. Na ovom događaju će zainteresovane stranke takođe imati prilike da dobiju odgovore na sva pitanja i eventualne nedoumice.

Prethodni članci