Donete odluke o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u Zaječaru

Gradsko veće grada Zaječara je na sednici održanoj u petak, 14.oktobra 2022. donelo Odluku o izboru direktnih korisnika – privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i mere unapređenja termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote, kao i Odluku o izboru direktnih korisnika – privrednih subjekata za sprovođenje energetske sanacije stambenih objekata.

Gradsko veće grada Zaječara raspisalo je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Zaječara, objavljenog na zvaničnoj stranici grada Zaječara 31.08.2022. godine, na koji se javilo sedam podnosioca prijava. Komisija za realizaciju mera energetske sanacije je nakon razmatranja i ocenjivanja pristiglih prijava, utvrdila da svih sedam prijava, ispunjavaju sve uslove, u skladu sa kriterijumima predviđenim Pravilnikom i Javnim pozivom.

Preliminarne pojedinačne liste privrednih subjekata za svaku meru, posebno su objavljene dana 29.09.2022.godine na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Zaječara i zvaničnoj internet stranici grada Zaječara. Na preliminarne liste nije bilo izjavljenih prigovora.

Takođe, Gradsko veće grada Zaječara raspisalo je i Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i mere unapređenja termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Zaječara, objavljenog na zvaničnoj stranici grada Zaječara 31.08.2022. godine, na koji su se javila dva podnosioca prijave. Komisija za realizaciju mera energetske sanacije je nakon razmatranja i ocenjivanja pristiglih prijava, utvrdila da obe prijave ispunjavaju sve uslove. Preliminarne pojedinačne liste privrednih subjekata (direktnih korisnika) za svaku meru, posebno su objavljene dana 29.09.2022. godine na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Zaječara i zvaničnoj internet stranici grada Zaječara. Na preliminarne liste iz ovog Javnog poziva, takođe nije bilo prigovora.

Izabrane privredne subjekte za mere energetske sanacije po oba javna poziva, možete pogledati na linkovima:

http://www.zajecar.info/files/tender/2022/10/Odluka_o_izboru_privrednih_subjekata_STOLARIJA.pdf

http://www.zajecar.info/files/tender/2022/10/Odluka_o_izboru_privrednih_subjekata_PANELI.pdf

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci