Erazmus + Projekat digitalni Đulići

Predškolska ustanova „Đulići“ Zaječar se donošenjem Evropskog razvojnog plana obavezala da u petogodišljšnjem periodu radi na razvoju evropske dimenzije koja će voditi ka osnaživanju kako vaspitača , stručneih saradnik i direktora tako dece i roditelje za razmenu iskustava i unapređivanje kvaliteta rada primenom inovativnih i interaktivnih metoda.

U prvom planu nam je bila evropska mobilnost vaspitača koja se odnosi na sticanje znanja kometencija i iskustva kroz učešće na kursevima u drugoj državi, sa drugim evropskim vrtićima koja je moguća kroz Erazmus + program , tako smo kreirali projekat Digitalni Đulići.

Projekat ima za cilj unapređenje digitalnih kometencija vaspitača sa ciljem inoviranja vaspitno –obrazovne prakse ali i stvaranje prilika za evropsko umrežavanje sa kolegama i drugim ustanovama.

Nakon obuke „ Digital tools for active education“ koju su vaspitači pohađali u septembru u grčkom gradu Volos našli smo se pred novim izazovima. Stečena znanja tokom mobilnosti je trebalo preneti ostalim kolegama kroz proces diseminacije i na taj način nove digitalne alate integrisati u vaspitno-obrazovnu praksu.

Redovni sastanci na kojima su prezentovani novi sadržaji koji nastaju u radu sa decom rezultirali su povećanom motivacijom za uključivanje sve većeg broja vaspitača. Zahvaljujući digitalnim alatima vaspitači su inovirali svoju praksu kroz kreiranje digitalnih priča i digitalnih sadržaja i doprineli povećanju vidljivosti i promociji njihovog rada izvan ustanove. Takođe, upotrebom interaktivnih digitalnih alata doprinelo se poboljšanju partnerske inetakcije sa roditeljima koji uzimaju aktivno učešće u digitalnoj interakciji i kreiranju digitalnih sadržaja. Integracija digitalnih alata u nove osnove programa „Godine uzleta“ doprinela je povećanju vidljivosti razvijanja realnog programa ali i kvalitetu dokumentovanja.

U želji da rad promovišemo i izvan okvira Ustanove organizovali smo promociju na lokalnom nivou, te smo rad sa novim digitalnim alatima prezentovali stručnim saradnicima, učiteljima i vaspitačima iz osnovnih škola sa teritorije našeg grada.
Kao završnu aktivnost organzovali smo Digitalnu nedelju o okviru koje smo aktivnosti uz pomoć digitalnih alata promovisali na zaječarskom Trgu oslobođenja i na taj način proslavili prvi digitalni rođendan naše ustanove.

U okviru Digitalne nedelje organizovane su prezentacije intelektualnih proizvoda vaspitača, dece i roditelja ostalim roditeljima, ali i različite aktivnosti zanimljive deci.

Rad uz pomoć digitalnih alata je moguće prilagoditi svim uzrastima dece, vidno je unapređena digitalna kompetencija dece kroz smisleno korišćenje digitalnih alata. Ističemo da je kod dece vidljivo povećano interesovanje za simbole, što podržava razvoj rane pismenosti. Povoljna „Digitalna klima“ koju smo razvili u vrtićima kao da sama kreira nove ideje za dalji rad, pred nama je povezivanje i kreiranje virtuelnih projekata sa drugim partnerima putem eTwinning portala.

Na putu smo stvaranja zajednice koja uči podpomognuta digitalnim alatima.

Prethodni članci