Fabriku mernih transformatora Zaječar posetio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović

Povodom uspešne realizacije programa „Moja prva plata“, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, posetio je Fabriku mernih transformatora Zaječar.

Fabrika mernih transformatora (FMT) u Zaječaru je do sada angažovala veći broj mladih ljudi za rad u fabrici kroz program Nacionalne službe za zapošljavanje „Moja prva plata“.

Neki od učesnika programa „Moja prva plata“ u ovoj fabrici su i tridesetogodišnji Marko Živanović i dvadesetpetogodišnja Ivana Trailović.

„Imao sam prilike da radim na više mašina i stekao sam iskustvo. Kolege su me lepo prihvatile, lepo sarađujemo, pomažemo jedni drugima kad god zatreba. Zadovoljan sam“, rekao je Živanović.

„Želela sam da naučim nešto novo, nikad nisam radila u većoj firmi, stekla sam novo iskustvo, novo poznanstvo. Po struci sam mašinski-tehničar, preko programa ‘Moja prva plata’ sam došla ovde i ostala sam“, rekla je Trailović.

Dosta mladih po završetku programa, zasnuje radni odnos u Fabrici mernih transformatora.

„U Fabrici mernih transformatora kroz program ‘Moja prva plata’ zaposleno je preko 20 mladih radnika. Svake godine konkurišemo i za program stručne prakse i preko 50 mladih je preko tog programa zaposleno. Privatizacija je izvršena 2006. godine, tada su bila 152 zaposlena radnika. Pošto je bilo mnogo starijih ljudi, ubrzo je 20-ak i više, uz dogovor i otpremninu, otišlo u penziju. Danas imamo 270 zaposlenih koji su znatno mlađi, u proseku oko 35 godina, a u momentu privatizacije je prosek starosti bio 50 godina. Planiramo da i dalje konkurišemo za programe i uglavnom oko 90 odsto onih koji dođu ovde preko progama, i ostanu. Obim proizvodnje i prodaje je ove godine povećan za 20 odsto što zahteva dodatno angažovanje radnika“, istakao je Momir Kulić, direktor FMT-a Zaječar.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović poručio je da je ovaj program opravdao svoje postojanje, jer je zamišljen kao jedan atraktivan program koji će povezati mlade ljude do 30 godina sa poslodavcima u Srbiji.

„Program je opravdao svoje postojanje, jer je zamišljen kao jedan atraktivan program koji će povezati mlade ljude do 30 godina sa poslodavcuma u celoj Republici Srbiji koji su godinama iskazivali veliku tražnju za novim radnicima, kao i problem nedostatka velikog broja kadrova. Sa ovom fabrikom imamo dugogodišnju saradnju u oblasti zapošljavanja i oni koriste sve naše podsticaje, naše programe i usluge koje nudimo. U prvom ciklusu programa ‘Moja prva plata’ od 2020. godine zaposlili su 13 lica, 2021. su zaposlili pet lica, a ove godine su konkurisali za nešto veći broj lica. Nije bilo nekog većeg interesovanja mladih lica, ali očekujemo da se i ove godine uključi bar sedam lica. Sada imamo treću fazu, trećeg ciklusa programa kada se povezuju lica sa javnim sektorom. Imajući u vidu da smo prvih 15 dana u novembru imali povezivanje sa privatnim sektorom imali smo dosta uspeha u tome, negde oko 6.700 lica povezalo se sa privatnim sektorom i to treba da definišemo krajnjim ugovorom koji ćemo zaključivati u decembru mesecu. Sada se lica povezuju sa javnim sektorom, imamo prostor do 10 hiljada lica, do današnjeg dana se negde oko 7700 lica povezalo, a moja procena je da će se povezati oko 9000 lica do procesa zaključivanja ugovora“ naglasio je Martinović.

Martinović je dodao da u prvoj godini i drugoj godini u ovaj program uključeno je oko 8.500 mladih. U prvom ciklusu nakon programa osposobljavanja zaposlilo se preko 42 odsto ljudi koji su učestvovli u tom programu. Drugi program se završio pre oko mesec i po dana i preko 30 odsto iz tog kruga se zaposlilo. U drugom ciklusu bilo je 50 odsto visokoškolaca koji su učestvovali i svi su se zaposlili. Jedan deo mladih je osnovao i sopstveni biznis.

„Uključuju se i u neke druge programe zapošljavanja jer ih naš Akcioni plan zapošljavanja tretira kao teže zapošljivu kategoriju zbog nedostatka radnog iskustva. Program ‘Moja prva plata’ jeste namenjen upravo onima bez radnog iskusta da bi stekli svoj prva znanja na ovom programu, a nakon toga se i zaposlili“ dodao je Martinović.

U okviru programa „Moja prva plata“ oni koji se nisu povezali sa privatnim sektorom to mogu da učine do kraja meseca, i ukoliko su konkurisali kod poslodavaca u javnom sektoru, svi oni verovatno će zaključiti i ugovore.

Prethodni članci