Grad Zaječar među 10 odabranih lokalnih samouprava na javnom pozivu za projekat „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“

Grad Zaječar našao se među 10 odabranih lokalnih samouprava na javnom pozivu za projekat „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“.

U okviru Projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje “Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji” koji sprovodi GIZ, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Balkanski centar za regulatornu reformu sprovode projekat „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“.

U okviru Projekta raspisan je javni poziv za jedinice lokalne samouprave. Cilj javnog poziva je bio identifikovanje i odabir 10 JLS koje su zainteresovane da učešćem u Projektu „Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja“‚ ojačaju svoje kapacitete i izrade planove razvoja u skladu sa zakonskom regulativom i najboljom međunarodnom praksom.

Na osnovu predloga Komisije za ocenu prijava lokalni samouprava, a na osnovu kriterijuma za ocenu prijava, izabrane su sledeće lokalne samouprave za pružanje podrške za izradu lokalnih planova razvoja: GO Palilula (Niš), Ivanjica, Kladovo, Ljig, Loznica, Osečina, Smederevo, Subotica, Velika Plana i Zaječar.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Prethodni članci