Grad Zaječar otpočeo izradu lokalnog Plana razvoja

Grad Zaječar je otpočeo izradu lokalnog Plana razvoja za period 2021 – 2027, u skladu sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018). U izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta biće uključen širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bi se jasno sagledala trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoja našeg Grada. Na današnjem prvom sastanku Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja definisan je obuhvat partnerskog foruma čiji će predstavnici, u daljem procesu izrade kroz učešće u tematskim radnim grupama, svojim sugestijama, predlozima i primedbama uticati na koncipiranje samog Plana, uobličavanje strateškog okvira, definisanje vizije, prioritetnih ciljeva razvoja kao i samih mera za postizanje ciljeva.

Proces izrade Plana razvoja proći će kroz nekoliko faza i planirano je da bude završen do kraja godine.

Na početnoj strani gradske veb prezentacije (www.zajecar.info) postavljen je baner pod nazivom –IZRADA PLANA RAZVOJA GRADA ZAJEČARA 2021-2027, na kome će ubuduće biti postavljene sve neophodne informacije o preduzetim aktivnostima u procesu izrade Plana razvoja grada Zaječara.

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci