JKP „Timok-održavanje“ objavljuje licitaciju za zakup bifea tokom Novogodišnjeg turnira

Javno komunalno preduzeće „Timok-održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup bifea u Sportskoj hali u vreme 29. Novogodišnjeg turnira “Zaječar 2019” putem javne licitacije:
– Bife u sportskoj hali – početna cena  zakupa je 7 000,00din. sa pdv-om.
– Period zakupa je vreme održavanja novogodišnjeg turnira od 14.12.-29.12.2019.god.
Uslovi oglasa: Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti u skladu sa zakonom. Učesnici licitacije su dužni sa sobom poneti podatke  i to:
– Izvod iz apr-a
– Učesnici na licitaciji  mogu biti samo pravna lica koja nemaju nikakva dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“ Zaječar
– U bifeu je strogo zabranjeno posluženje alkohola
– Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 08 -15 časova.
– Zakupac će biti ponuđač sa licitiranom višom cenom.
– Licitacioni krug iznosi 500,00 din.
– Licitacija će biti obavljena u prostorijama Sportske hale u petak 13.12.2019.god. u 12 časova.
Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/430-660 ili lično u prostorijama JKP „Timok-održavanje“ Zaječar.

Prethodni članci