Kancelarija za mlade u Zaječaru organizuje „Malu školu omladinske politike“

Kancelarija za mlade u Zaječaru organizuje „Malu školu omladinske politike“ za mlade od 15 do 18 godina.

Šta je to omladinska politika? Ko su akteri omladinske politike? Kako mladi mogu da kreiraju aktivnosti u svojoj zajednici i upravljaju budžetom? Šta je inicijativa i kome se ona podnosi? Na koji način mlada osoba može da poboljša svoju zajednicu i da se uključi u donošenje odluka?

Ovo su neka od pitanja o kojima će se govoriti na radionicama u „Maloj školi omladinske politike“ u okviru Programa obuke za mlade od 15 do 18 godina u okviru kog će oni steći osnovna znanja o tome šta je omladinska politika, koji su njeni akteri, na koji način mlade osobe mogu da se uključe u donošenje odluka, ali i dobiti priliku da u svojoj zajednici nešto promene.

Nakon uspešno završene obuke, polaznici će biti prvi ambasadori omladinske politike grada Zaječara.

Podaci iz istraživanja za potrebe izrade Strategije za mlade pokazuju da je veliki broj mladih neinformisan, ali i da ne poznaje mehanizme za uključivanje u donošenje odluka niti aktere lokalne omladinske politike i njihovu ulogu u istoj.

Cilj čitavog procesa kroz koji će proći učesnici i učesnice obuke je obezbeđivanje veće uključenosti mladih u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici, prvenstveno informisanjem o načinima za uključivanje, ali i praktičnim koracima, najpre vežbom kroz radionice, a onda i konkretnim aktivnostima koja će kao rezultat imati klasičan način uticaja na odlučivanje u zajednici – podnošenjem inicijative Savetu za mlade.

Sve informacije u vezi „Male škole omladinske politike“ mogu se dobiti: u Kancelariji za mlade koja se nalazi u Gradskoj upravi Zaječar, putem telefona 019/444-600 lokal 108, na mejl adresu mia.vukic@zajecar.info.

Rok za prijavu je 10. mart 2023. a prijave se vrše putem OVOG LINKA.

Projekat je nastao u okviru programa obuke za omladinske lidere/ke koji sprovodi Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci