Knjaževac u okviru Projekta usluge socijalne zaštite

U Knjaževcu će, uz podršku Vlade Švajcarske, biti sprovedena 22 projekta za razvoj i pružanje usluga socijalne zaštite namenjenih ublažavanju uticaja krize uzrokovane pandemijom kovid- 19 virusa, u okviru programa Swiss PRO, vrednu više od 310.000 evra i doprinosa lokalnih samouprava u iznosu od oko 115.000 evra.

U opštini Knjaževac će Swiss PRO sa 15.975 evra finansirati projekat unapređivanje kvaliteta života ranjivih grupa. Zbog situacije sa pandemijom, došlo je do primetnog porasta potrebe za uslugom pomoći u kući za starije osobe i ličnih pratilaca za decu sa invaliditetom, pa će projekat proširiti obuhvat korisnika za obe usluge za 30%, dok će kvalitet usluga ostati na istom nivou. Opština Knjaževac će ovaj projekat sufinansirati sa 2.515 evra. Lokalne samouprave će samostalno ili u partnerstvu sa centrima za socijalni rad, domovima zdravlja ili drugim lokalnim ustanovama realizovati projekte u oblasti pružanja usluga pomoći u kući, ličnog pratioca, dnevnog boravka, predah smeštaja, savetodavnih i socio-edukavnih usluga, kombinovanih usluga medicinske nege i socijalne zaštite, kao i jedan projekat kojim se obezbeđuju besplatni obroci ekonomski najugroženijim grupama stanovništva iz ruralnih naselja. Realizacijom ovih projekata biće poboljšan položaj i socijalna uključenost pripadnika ranjivih grupa, pre svega starijeg stanovništva, dece i mladih sa invaliditetom i njihovih porodica, porodicama u riziku od izdvajanja deteta iz porodice, žrtvama nasilja u porodici, kao i korisnika socijalne zaštite iz ruralnih područja.

Foto: knjazevac.org.rs

Prethodni članci