Knjaževački gimnazijalci u finalu takmičenja „Brainfinity – Collaborative Problem Solving Challenge”

Na nedavno održanom takmičenju „Brainfinity – Collaborative Problem Solving Challenge”, koje organizuje Institut za moderno obrazovanje u saradnji sa Science on Stage Europe, dve ekipe učenika Knjaževačke gimnazije plasirale su se u finale. 

Ekipa III razreda „2k3G”, čiji su članovi Milica Nikolić, Vidosava Jovanović, Lazar Miletić i Mihajlo Matić i ekipa IV razreda „RATZ” koju čine Minja Denković, Nikola Stefanović, Nevena Ristić i Milica Veljković, u finalu, koje se održava u Beogradu, naći će se sa još 3 ekipe. „Brainfinity – Collaborative Problem Solving Challenge” predstavlja takmičenje u kome timovi učenika pomoću informacionih tehnologija rešavaju probleme otvorenog tipa u realnom kontekstu koji od njih zahtevaju da upotrebe različite veštine i znanja iz matematike, logike, fizike i drugih predmeta koje uče u školi, ali pre svega im pomaže da praktične primere iz života primene na konkretnim situacijama. Problemi koji se postavljaju učenicima otvorenog su tipa i bliski onima sa kojima su se susretali tokom projektne nastave, a razvijaju timski i istraživački duh, kritičko i kreativno mišljenje, kao i veštine rešavanja problema.

Prethodni članci