Najveće interesovanje za zakup zemljišta u KO Negotin

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave predstavilo je Studiju o primeni principa subsidijarnosti u Srbiji. Reč je o tome da regionalne i lokalne vlasti imaju veću nadležnost u donošenju odluka i rešavanju problema u svojim sredinama.  Na konferenciji koja je organizovana ovim povodom rečeno je da popis nadležnosti na svim nivoima vlasti ključan za proces decentralizacije i reformu lokalne samouprave. Putem javnog nadmetanja, u Opštini Negotin u zakup je izdato 1.445 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta i to najviše u KO Negotin, 643 hektara. Interesovanje zakupaca bilo je veliko pa je najviša cena od 101.000 dinara po hektaru godišnje (osam puta veća od početne) postignuta je za oranicu u KO Negotin, kao i za vinograd u Čubri, 55.000 dinara po hektaru godišnje. Na 58 licitacija za zakup zremljišta u 18 katastarskih opština, održanih početkom novembra u velikoj Sali opštine Negotin, učestvovalo je preko 150 potencijalnih zakupaca.

Prethodni članci

Leave a Comment