Veće nadležnosti lokalnim samoupravama

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave predstavilo je Studiju o primeni principa subsidijarnosti u Srbiji. Reč je o tome da regionalne i lokalne vlasti imaju veću nadležnost u donošenju odluka i rešavanju problema u svojim sredinama.  Na konferenciji koja je organizovana ovim povodom rečeno je da popis nadležnosti na svim nivoima vlasti ključan za proces decentralizacije i reformu lokalne samouprave.

Prethodni članci

Leave a Comment