Obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – 15. septembar

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – 15. septembar kao državni praznik obeležava se u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

Praznik je simbolično ustanovljen da se proslavlja na dan kada se obeležava Proboj solunskog fronta, a praznuje se od 2020. godine. Cilj uspostavljanja novog praznika jeste pre svega osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj ali i jačanje kulta nacionalne zastave.

U državama u kojima se obeležava Dan zastave ustaljena je praksa isticanja odgovarajućeg oblika zastave na zgradama državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih službi, ali i na privatnim objektima sa ciljem da se pokaže poštovanje prema zastavi kao jednom od najznačajnijih elemenata državnosti. Zastava se u takvoj prilici postavlja isključivo na mestu predviđenom za njeno isticanje (utori, jarboli, fasadna koplja,…), u skladu sa važećim propisima.

U Srbiji u tu svrhu državni organi drže istaknutu Državnu zastavu, a pokrajinski i lokalni organi, kao i javne službe (škole, bolnice, javna preduzeća…) – Narodnu zastavu, koju su dužni da viju svakodnevno, dok građani mogu da biraju da li će na svojim objektima istaći Državnu ili Narodnu zastavu, budući da zakon ne definiše koji oblik zastave smeju da ističu fizička lica.

Prethodni članci