Obezbeđeno 2.500 sadnica crnog bora za pošumljavanje Spomen park-šume „Kraljevica”

Javno komunalno preduzeće “Timok održavanje” počelo je sa realizacijom projekta pošumljavanja, u delu Gazdinske jedinice Kraljevica u Zaječaru, koji je označen kao 21. odeljenje, kod stanovništva poznato kao „plato“ na Kraljevici. Na površini od jednog hektara, biće posađeno 2.500 sadnica crnog bora.

U okviru projekta koji realizuju Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad Zaječar, na takozvanom „platou“, u Park šumi Kraljevica, biće posađeno 2.500 sadnica crnog bora. Prema rečima Jasmine Basalić, inženjera šumarstva za pejzažnu arhitekturu i šefa Službe „Zelenila“ u Javnom komunalnom preduzeću „Timok održavanje“ koje je zaduženo za pošumljavanje Kraljevice, projekat podrazumeva dve faze.

„Prva faza predviđa izvođenje obimnih pripremnih građevinskih radova, koji podrazumevaju nasipanje i ravnanje zemlje, dok druga faza, koju realizuje JKP „Timok održavanje“, podrazumeva samo pošumljavanje, koje se vrši na površini od jednog hektara. Obeležavanje mesta za sadnju vrši se po principu „mreže kvadrata“ 2 puta 2 metra, što podrazumeva da se sadnice sade na rastojanju od dva metra. Tako će za površinu od jednog hektara, biti utrošeno 2.500 sadnica crnog bora“, objasnila je Basalić.

Projektom je predviđena sadnja dvogodišnjih kontejnerskih sadnica crnog bora koji nije autohtona vrsta na prostoru Kraljevice, a pogodna je za pošumljavanje.

„Crni bor je „pionirska“ vrsta, što znači da je otporna na uslove staništa, može da raste na veoma strmim terenima, dobro podnosi sušu i jake vetrove, kao i gradske uslove. Sadnicama crnog bora je prvi put, pre jednog veka, pošumljena Kraljevica, pa se ostaci tih sastojina mogu naći na više lokacija u Park šumi“, kazala je Basalić.

Kako kažu u JKP „Timok održavanje“, sadnjom se posao ne završava.

„Potrebno je da sprovodimo mere nege ovog zasada narednih pet godina, nakon čega se smatra da je sastojina otporna na biotičke i abiotičke faktore. Ta nega podrazumeva pre svega, da je sledeće jeseni potrebno izvršiti dopunu novim sadnicama ukoliko je procenat propadanja veći od 20 odsto. Osim toga, potrebno je vršiti redno zalivanje, okopavanje, prašenje, seču izbojaka, uklanjanje korova“, rekla je Basalić.

Kako kažu u JKP „Timok održavanje“ projekat ima za cilj sanaciju i rekultivaciju degradiranog prostora, promenu namene tog prostora u šumsko zemljište, uvećanje stepena šumovitosti, zaštite zemljišta od erozije, povećanje opšte korisnih funkcija šuma i očuvanje predeonog diverziteta, kao što i sam naziv projekta kaže.

Ukupna vrednost projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u Gazdinskoj jedinici „Kraljevica“ je 1.341.534,00 dinara, od čega Ministarstvo zaštite životne sredine sufinansira 1.000.000,00 dinara, dok je grad Zaječar za realizaciju projekta izdvojio 341.534,00 dinara.

U planu je da grad Zaječar kroz program zaštite životne sredine, sledeće godine finansira pošumljavanje još jednog hektara u Park šumi „Kraljevica“.

Izvor: JKP „Timok-održavanje“ Zaječar

Prethodni članci